Cieľ ...
Spoločnosť sa od svojho založenia v roku 1997 zaoberá vývojom programového vybavenia na zákazku pre slovenských, ako aj zahraničných klientov. Našim cieľom je budovať a dlhodobo udržiavať s našimi klientami veľmi dobré partnerské vzťahy, založené na vysokej kvalite našich služieb.

Filozofia ...
Názov našej spoločnosti vyjadruje zároveň filozofiu nášho prístupu :
Creative Solutions, teda Tvorivé Riešenia ! To pre nás znamená, nikdy sa neuspokojiť len so samotným vyriešením problému - Vždy hľadáme riešenie, ktoré urobí ešte o niečo viac ! Naše riešenia sú komplexné a ich nasadenie u klienta prináša nové možnosti, ktoré v čase formulovania problému, zostávali neraz netušené.

Špecializácia ...
V oblasti automatizovanej DTP prípravy tlače sme v rámci projektu DataDesktop vyvinuli unikátnu technológiu, ktorá redukuje náklady a čas potrebný na DTP prípravu tlače priemyselných katalógov na absolútne minimum. DataDesktop je zároveň robustnou databázovou aplikáciou, ktorá predstavuje totálne riešenie pre uchovávanie všetkých dostupných typov informácií ( texty, tabuľky, obrázky, výkresy ) o výrobnom programe klienta. Projekt bol realizovaný pre veľkú zahraničnú výrobnú firmu. Pre túto revolučnú technológiu hľadáme klienta na Slovensku.
Preto ak Vaša firma vydáva rozsiahle priemyselné katalógy, neprehliadnite informácie o programe DataDesktop na našich stránkach !

Novinku v našej ponuke tvoria programy pre správu domov a bytov. Pre náš nový projekt ABD - Agenda Bytového Družstva sme vytvorili mimoriadne náročný databázový model, vďaka ktorému je schopný spracovávať nesmierny objem dát, tvorený detailnými informáciami o platbách nájomného, tvorbe fondov, a rozúčtovaní nákladov spojených s bývaním pre rádovo tisíce bytov, spätne, po celú dobu užívania bytu.

Už tradičným zameraním našej spoločnosti sú programy pre poľnohospodárstvo . V spolupráci s poprednými odborníkmi vznikol, a ďalej rastie, projekt SKD-Schaumann kŕmne dávky, ktorý právom patrí medzi najlepšie programy riešiace problematiku výživy dobytka a krmív vôbec.
Už jeden z našich prvých programov pre poľnohospodárov IP-Parzellen manager, bol realizovaný pre švajčiarsky trh. Program si získal medzi švajčiarskymi farmármi značnú popularitu, čo svedčí o jeho nekompromisnej kvalite.

Určite nie v poslednom rade sa zaoberáme vývojom riadiacich programov v súčasnosti zastúpených hlavne programom Parker, ktorý slúži na riadenie prevádzky platených parkovísk. Okrem náročného riadenia technických zariadení v reálnom čase (závory, vydávače lístkov...), je v rámci programu vyriešená aj kompletná elektronická registračná pokladnica a databáza zákazníkov, využívajúcich služby parkoviska pomocou parkovacích kariet (bezhotovostná úhrada, vedenie účtov...).
Dlhoročné skúsenosti máme taktiež s vývojom riadiacich programov pre chemické analyzátory. Inštalácie programu RIA možno nájsť v zdravotníckych zariadeniach a chemických laboratóriách nie len na Slovensku ale aj v mnohých ďalších krajinách Európy.

Ako firma zaoberajúca sa vývojom programového vybavenia na zákazku si nemôžeme dovoliť úzku špecializáciu. Preto možnosti našich riešení nie sú viazané na hore uvedené oblasti špecializácie - tie predstavujú len naše dlhoročné skúsenosti získané pri práci na konkrétnych projektoch. Preferujeme zákazky, v ktorých vieme využiť naše know-how, ale s radosťou sa pustíme do riešenia akéhokoľvek zaujímavého projektu pre platformu MS-Windows.

Klienti ...
Naším typickým klientom je moderná, progresívna firma, ktorá chce využiť pre svoju činnosť alebo poskytnúť svojím zákazníkom moderné informačné technológie, ktoré sa vymykajú z rámca komerčného programového vybavenia dostupného na trhu.
Odvážna myšlienka využitia takýchto technológií sa stáva zárodkom našej vzájomnej spolupráce a pre nás je záväzkom premeniť ju na realitu.


Monitoring návštevnosti tejto stránky zabezpečuje naj.sk